Innlegg

Den farlige siden ved sosiale medier

Siden angrepet på den Amerikanske kongressen den 6. Januar har det vært en del spekulasjoner på om den tidligere Amerikanske presidenten Donald Trump regnes som medskyldig for angrepet. Mye av dette er hentet fra direkte oppfordringer på sosiale medier som er blitt postet av xpresidenten om at “See you in Washington, DC, on January 6th. Don´t miss it. Information to follow!”.  Det skal heller ikke legges noe skjul på at det  i lang tid hadde vært  ganske intenst mellom de ulike statene da valgkampen nærmet seg valgresultatet. Dermed skal jeg i dette innlegget ta for meg hvordan noe sånt kunne skje 2021 og hvordan ekkokamre og filteroblber har mye av skylden for denne tragedien. 

For å kunne forstå hvilken rolle sosiale medier og plattformer har hatt i forbindelse med angrepet på den Amerikanske kongressen, må vi enda noen år tilbake til der det hele egentlig startet. Trump har i sine 4 år som president aktivt benyttet blant annet plattformer som Twitter for å nå ut til bredt publikum. Det er heller ingen tvil om at postene han publiserte skapte et stort engasjement da mye av innholdet var upassende fra en president for et av verdens største land. 

EKKOKAMRE
Betydninger bak fenomenet av ekkokamre er når det oppstår en situasjon der informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon innenfor et avgrenset system (ndla.no, 2017). Med dette menes det at det dannes et “mindre” rom for motstridende synspunkter som fører til at det blir vanskeligere få inn faktabasert input. For å sette fenomenet enda mer på spissen, kan du se for deg et helt tomt rom der du deler dine ideer og oppfatninger der du får tilbake eksakt de samme meningene, altså et ekko av dine egne meninger. Av det faktum blir dette kalt for “ekkokammer” da det skyldes algoritmer på sosiale medier og de mest brukte plattformene.

FILTERBOBLER
Det andre fenomenet om filterbobler har også bidratt til utviklingsproblemer hos et stort antall brukere av sosiale medier og diverse plattformer. Filterbobler er ifølge snl.no en systematisk, indivuduelt tilpasset avgrensning av informasjon og opplevelser på internett som kan føre til ensretting hos oss brukere. Med dette menes det at algoritmer forårsaker en form for filtrering av informasjon og søk, basert på informasjon om selve brukeren – som resulterer i å tilby et tilpasset innhold som brukeren åpenbart er interessert i. Dette gjør at vi gradvis blir slukt mer inn i vår egen kulturelle og ideologiske boble (snl.no.2020). 

KONSEKVENSER
Etter å ha definert de ulike fenomenene, vil man etterhvert kunne se et mønster for hvorfor kongressen ble stormet av Trump-tilhengere. Som nevnt over vil filterbobler på samme måte ligne ulempen ved utviklingen av ekkokamre ved at store andeler av brukere på sosiale medier stadig får opp tilpasset innhold ved hjelp av algoritmer som i økende grad bidrar til mindre rom for andre synspunkter. Dessverre har nettopp dette skjedd med Trump-tilhengere som da befinner seg i et konservativt miljø som er preget av disse fenomene. Tilhengerne vil dermed i større grad følge Trump´s påstander uten å stille et kritisk standpunkt og ta avstand fra relevant input. 

Ettersom at vi er i 2021 er det skremmende at slike hendelser finner sted, og at alt av demokrati og et sikkert rettssystem fra 0-100 sekunder forsvinner til en viss grad og liv dessverre går tapt. Det som også er bekymringsverdig er at mye av skylden ligger i våre hender ved utviklingen av internett og dagens teknologi. Dermed vil konsekvensene bidra til å øke risikoen for “trangsynhet” og redusere evnen når det kommer til refleksjon av et politisk syn. 

DONALD TRUMP UTESTENGT FRA TWITTER
Andre hendelser etter det som skjedde på kongressen den 6. Januar var at Donald Trump fikk konsekvenser for sine handlinger og sin farlige påvirkningskraft. Han er per tid permanent utestengt fra Twitter og tidligere president påpeker at de prøver å “bringe han til taushet” og vurderer å lage egen medieplattform (nrk.no, 2021). Twitter begrunner beslutningen av utestengingen på bakgrunn av risiko for oppfordring til vold i en twittermelding på plattformen. 


Bildet er hentet fra brukerkontoen Twitter Safety


Konsekvensene bak dette tiltaket gjort av Twitter førte til at Trump mistet sine 88 millioner følgere på brukskontoen og er i større grad svekket når det kommer til mulighetene til å kommunisere sin politikk, utfordre motstandere og slenge med leppa til sine følgere og det amerikanske folket. Jeg vil påpeke at eierne av Twitter har gjort et godt og strategisk valg med å utestenge en så innflytelsesrik person med så farlige påstander og meninger. Det som skjedde den 6. Januar skulle  rett og slett aldri skjedd nå som vi er i 2021. 

OPPSUMMERING
Uten å tenke over det,  så er mange av samfunnsproblemer knyttet til internett og dens skumle utvikling av ekkokramre og filterbobler. Angrepet på den Amerikanske kongressen den 6. Januar 2021 er nettopp et resultat av den skremmende utviklingen og en teknologi som vi har mistet kontrollen på. Konsekvensene gjør at ulike samfunn mister evnen til å reflektere og konservative bobler tar overhånd på menneskers tankesett.


Kilder
:

Ndla.no, 2017. “Over til personlige medier 2000-2020.” Lesedato: 02.06.2021

https://ndla.no/nb/subject:1:ca0f428c-d59a-4836-83be-83cbc3191a23/topic:1:72311d7f-a4a5-4209-881b-2db3e908e9e6/topic:1:ef9e9f99-dd0d-44e9-ba12-9a756b32334f/resource:1:72573

Nrk.no, 2021. “Donald Trump er permanent utestengt fra Twitter.” Lesedato: 02.06.2021

https://www.nrk.no/urix/donald-trump-er-permanent-utestengt-fra-twitter-1.15319920

Nrk.no, 2021. “Slik mobiliserte trump sine tilhengere for opptøyene.” Lesedato: 01.06.2021

https://www.nrk.no/urix/slik-mobiliserte-trump-sine-tilhengere-for-opptoyene-1.15317769

Snl.no, 2020. “Filterboble.” Lesedato: 02.06.2021

https://snl.no/filterboble

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *