Innlegg

Gode tips til å skaffe seg en relevant mentor

Presset rundt det å skaffe seg en relevant jobb er ikke et nytt tema. Dessverre er det sånn at mange stillinger aldri blir utlyst, så hvordan skal man kunne kapre seg drømmejobben da? I dette innlegget skal jeg ved hjelp av “First Round” kurset forklare steg for steg hvordan man strategisk kan skaffe seg en relevant jobb kun basert på et godt nettverk og en god mentor – nettopp dette kan være helt avgjørende for både min og din karriere. 

First Round: Networking basics

Dette kurset gir oss en grundig innføring i hvordan man steg for steg kan komme i kontakt med potensielle mentorer og bygge et nettverk. Det legges ikke noe skjul på at LinkedIn er en svært aktuell og nyttig plattform å benytte når man skal starte denne prosessen. Kurset er delt opp i 8 moduler som tar for seg diverse tips og fremgangsmåter på hvordan man burde bygge sitt eget nettverk og hvordan komme i kontakt med potensielle personer. 


Bilde hentet fra Pixabay

1. Din profesjonelle identitet 

Denne modulen tar for seg din identitet som student og ung profesjonell som ettervært vil vokse sammen og som tilslutt danner din profesjonelle identitet. Selv om ting kanskje virker unaturlig, er det spesielt viktig å være tålmodig med seg selv og være åpen for det meste. Nettverksbygging kan hjelpe deg med å utforske aktuelle karrieremuligheter og realisere mål og ønsker man har satt seg – men først og fremst vil det være en god start å kartlegge noen viktige punkter overfor seg selv før man tar kontakt med noen andre;

 • Interesser – hvor interessant er denne jobben for meg? 
 • Ferdigheter – vil mine ferdigheter være til nytte? 
 • Vekst – hvordan kan jeg utvikle meg selv her? Hva vil denne jobben gi meg?

   

Bilde hentet fra kurset

Når dette er blitt klargjort kan man begynne å sikte seg inn på de aktuelle jobbmarkedene og mentorene. I tillegg trekker kurset frem fem kvaliteter som er relevante og nyttige å ha ha i bakhodet når man skal etablere nettverket sitt.

 1. Empati – evnen til å se ting fra positivt til personen man oppsøker
 2. Nysgjerrighet – Vise at man er interessert i å ta lærdom
 3. Takknemlighet – Vise takknemlighet for tiden og innsikten personen setter av til deg 
 4. Relevanse – Formidle hvorfor man oppsøkte personen og hvorfor samtalen er nyttig for deg 
 5. Respekt – Behandle dem på samme måte  som du ønsker å bli behandlet selv


2.  Finne en mentor via LinkedIn 

Som nevnt tidligere benyttes LinkedIn aktivt når det kommer til nettverksbygging. Plattformen har en søkefunksjonalitet basert på dine egne interesser og tilknytninger, så med andre ord, det perfekte stedet for å lete etter nye kontakter og definere ditt eget nettverk. Her vil naturligvis spørsmålet om “hvem skal jeg kontakte og hvordan skal jeg gå frem?” dukke opp. Her er det 4 måter å ta kontakt på:

 1. The perfect overlap – Handler om å finne noen du identifiserer deg med. Dette kan f.eks. være en person som har tatt den samme utdanningen som deg, noe som ville vært den “perfect overlap” da man kan kjenne seg igjen i mye av det samme. 
 2. Great overlap –  Kan være en person som studerer noe lignende eller som går på den samme skolen som deg  
 3. Similarities – Her kan det være personer som har lignende utdannelse som deg og som jobber for en bedrift som du interesser deg for
 4. Someone interesting – Innebærer å skaffe seg en mentor som man ikke har noe tilfelles med, men som man ønsker å få veiledning av. Dette gjøres hvis man synes denne personen kan bidra med god innsikt og kunnskap for egen framtid. 

Med alle de mulighetene vi har i dag og alt som er tilrettelagt for å lykkes innenfor arbeidslivet, er det til syvende og sist deg selv som må gripe dem. Derfor er det spesielt viktig at man faktisk tar kontakt, for mentorene vil alltids være der. En pekepinn å ta med seg videre er å ikke la det “perfekte” komme i veien for det gode, og at det som faktisk gjelder er å fortsette, lære og repetere.  Bilde hentet fra Pixabay

                                              

3. Hvordan ta kontakt via LinkedIn?

Denne modulen tar for seg hvordan man på best mulig måte tar kontakt via LinkedIn og når det egner seg bedre å kontakte via mail. Kurset definerer LinkedIn som en enklere plattform å benytte dersom man ønsker å kommunisere med korte og konsise meldinger. Her handler det om å være så konkret som mulig, samtidig som man viser nysgjerrighet og engasjement. Mail derimot benyttes oftere dersom man skal kommunisere noe mer personlig og formelt. På denne måten er det lettere å skille mellom plattformene for når de skal benyttes. Etter man har valgt riktig plattform er det tre punkter som er essensielt for hva meldingen skal svare på:

 • Who – Hvem er du?
 • Why? – Hvorfor sender du melding til vedkommende? 
 • What? – Hva lurer du på?/ hva ønsker du fra vedkommende? 

4. Koordinering 

En ting som er viktig å huske på når man kontakter en mentor er at mange ofte har fulle timeplaner og generelt lite tid til overs. Denne modulen viser deg hvordan man kan koordinere en samtale ved hjelp av noen få enkle trinn. Manifester en dato eller en bestemt tid, foretrukne plattformer (over zoom eller telefon), ta initiativ og vær effektiv. Det å vise interesse og være tydelig vil også ha stor betydning for om personen kommer til å ta kontakt. Følg gjerne opp samtalen i ettertid. 

5. Naviger samtalen 

Når man navigerer en samtale, innebærer det å gi relevant informasjon om deg selv og det å stille forberedt. Her vil det også være essensielt å tenke over de fem kvalitetene, men viktigst av alt å ta for seg samtalens fire faser: 

Bilde hentet fra kurset 

6. Profesjonell historiefortelling 

Tar utgangspunkt i fase 2 der man introduserer seg selv mer detaljert. To nøkkelelementer for en enkel og effektiv presentasjon innebærer å gi relevant informasjon om deg selv (styrker og interesser) og forklare hvor du befinner deg i dag i henhold til karrieren din. Deretter forklarer du formålet med samtalen og hvilken nytte den kan ha for deg.
 

7. Undersøkelser og spørsmål 

For å kapre seg det beste utgangspunktet lønner det seg  å gjøre “research” på forhånd av samtalen. Dette for å gi samtalen en boost og redusere faren for den “kleine” stillheten. Denne modulen tar for seg fase 3 i samtalen og kan deles inn i tre kategorier: 

 • The main question – omhandler mentors historie og deres historie. Noe som også er relevant å spørre om er bakgrunnen til valgene som er blitt tatt i deres karriere
 • The second question – tar for seg hvilke ferdigheter mentor har og diverse informasjon om bedriften når det kommer til mål osv..
 • The third  question – tar for seg hvilke relevante råd/tips mentor har til deg 

8. Etablere langvarige relasjoner 

Modul 5, 6 og 7 går litt inni hverandre da de tar for seg i ulike fasene i en samtale og derfor har en sammenheng. Den siste delen  av kurset viser verdien av å følge opp relasjoner over tid og tips til hvordan dette burde utføres. Jo mer du fortsetter å ta råd fra en mentor og viser progresjon, desto mer engasjert blir man som mentor og supporter – noe som automatisk fører til en tettere dialog og en langvarig relasjon mellom partene. Underveis vil det  være svært viktig å vise takknemlighet overfor tiden som er blitt satt av til veiledning og oppfølging, slik at mentor vil føle at tiden som er blitt brukt ikke er forgjeves. 

Tilslutt vil jeg konkludere med  at dette kurset har vært svært lærerikt og at dette er lærdom jeg absolutt kommer til å ta med meg videre. Kunsten bak det å bygge nettverk er å ta sjanser og tørre utfordre deg selv. Man taper ingenting på å sende en melding på LinkedIn og det er også viktig å huske på at mentorer er genuint interessert i hjelpe både deg og meg. Jeg oppfordre alle til følge disse rådene fra dette kurset da jeg er helt sikker på at dette kan være til hjelp på veien!

Kilder:

First-round.teachable.com, 2021. “fullført kurs.” Lesedato: 11.04.2021
https://first-round.teachable.com/courses/enrolled/1286952

Pixabay.com, 2021. “Klienter.” Lesedato: 11.04.2021
https://pixabay.com/no/illustrations/avatar-klienter-kunder-ikoner-2191918/

Pixabay.com, 2021. “Suksess.” Lesedato: 11.04.2021
https://pixabay.com/no/photos/suksess-trapper-brett-tegning-4168389/

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *