Innlegg

Tanken er god, men hvordan gjennomføre det?

Da var påskeferien over og vi er allerede i gang med den tredje bolken i kurset med e-varehandel som hovedtema. Frem til nå har vi fått en del innføring i hvordan digitale plattformer fungerer og hvilken betydning den bærekraftige utviklingen har for både samfunnet vårt og ulike bedrifter – Men dette kurset derimot, skal vi for første gang (for mange av oss) begi oss ut på nye utfordringer og bygge vår egen nettbutikk. Vi er heldige som får ha med oss foreleser Karl Philip Lund som skal veilede oss under hele prosessen og et av verktøyene som viser seg å ha en stor betydning for selve gjennomførelsen, er ved hjelp av målstyringen OKR. 

Men, hva står OKR for?

OKR er en forkortelse for Objective, Key Result og er et styringssett mange bedrifter benytter seg av ved gjennomføringer av deres fastsatte mål. Det er ingen tvil om at det finnes mange gode ideer der ute, men når det kommer til selve gjennomføringen har man ofte tendenser til møte på en del hindre. Dette skyldes blant annet feil fokus og dårlig kommunikasjon internt i bedriften. For å nettopp unngå dette vil løsningen ligge i det å sette gjennomføringen i system. Ved å identifisere og svare på disse to grunnleggende spørsmålene; 

  • Objective: Hva ønsker du å oppnå?
  • Key results: Hvordan har du tenkt å komme deg dit? 

vil man strategisk kunne jobbe seg mot høye mål, stadig sikre fremdrift og fokusere på de viktigste områdene (Inevo.no, 2019). For meg og veldig mange ansatte i ulike bedrifter, vil OKR ha stor betydning da den bidrar til å knytte team og medarbeidere sammen for å jobbe mot felles mål ved hjelp av et enkelt styringssett.


Bildet hentet fra dig2100
Hvilke fordeler gir OKR?

Ifølge Inevo er det i hovedsak 4 fordeler knyttet til OKR, og disse er som følge; 

  1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten 
  2. Alle bedrifter får vite hva som er viktig (det er antatt at flertallet av de ansatte er usikre på bedriftens strategi)
  3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene som er satt
  4. Alle i bedriften vet hva som foregår

På denne måten økes engasjementet blant de ansatte innad organisasjonen/ bedriften, samtidig som det bidrar til høyere gjennomføringskraft i fellesskap. Mennesker som er talentfulle og som har høye ambisjoner, liker ofte å sette seg hårete mål og så klart nå dem. Dermed vil gode ideer kombinert med plettfri gjennomføring skape magi (Inevo.no,2019). Legger også ved en fin videosnutt der Carl Størmer fra Jazzcode og tidligere markedsdirektør for Norwegian snakker om OKR dersom man ønsker å lære mer om dette.

Video hentet fra Vimeo

Hvordan lykkes man som bedrift ved å implementere OKR? 

Nøkkelen til en vellykket OKR i en bedrift ifølge erfarne eksperter, starter med å etablere et lite internt team som genuint er nysgjerrige og liker å teste ut nye ting. Her vil tillit og samarbeidsvilje også stå sentralt. Ved å danne et rom for testing og feiling før noen bestemmelser blir tatt på vegne av hele bedriften, vil man etterhvert kunne se tydelige mønstre på hvilke strategier og verktøyet som gir størst utbytte. Når dette er blitt gjort kan man gradvis implementere det verktøyet som fungerer best, som f.eks OKR og hvordan man som ansatt og et team skal jobbe seg rundt styringssettet. 

Ettersom man har fått innført hvordan OKR fungerer vil det være lurt å avtale og bli enige om hvordan gruppen skal skrive ned OKR og hvordan det dette skal rapporteres ukentlig. Med dette menes det at alle målene til hver enkelt synliggjøres av det faktum at det blir lettere å gjennomføre målene som er blitt satt da alle er bevisste om dem. Videre under prosessen vil det være lønnsomt å avtale et diskusjonsmøte halvveis i kvartalet, dette for å holde det gående og at man jobber kontinuerlig for å nå målene. Tilslutt kan man presentere sine key results og om objective er nådd, men også om hvordan man har opplevd selve prosessen og hvilke erfaringer man sitter igjen med. Ved å ta i bruk OKR og dele sine mål med medarbeiderne, vil man sammen skape en god bedriftskultur og omsette strategi i målbare resultater (Inevo.no,2019).

Bildet hentet fra Pexels

Kilder:
DIG2100.no,2021. “ Hvordan komme i gang med okr.” Lesedato: 07.04.2021
https://dig2100.no/hvordan-komme-i-gang-med-okr/

DIG2100.no, 2020. “Kom deg i mål.” Lesedato: 07.04.2021
https://dig2100.no/okr-kom-deg-i-mal/

Inevo.no, 2019. “Okr målstyring – et system for gjennomføring i 2021.”
Lesedato: 07.04.2021
https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/

Pexels.com, 2021. “Samarbeid.” Lesedato: 07.04.2021
https://www.pexels.com/nb-no/bilde/samarbeid-abstrakt-design-lyspaere-355948/

Vimeo.com, 2020. “OKR forklart.” Lesedato: 07.04.2021
https://vimeo.com/385444475

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *