Innlegg

IKEA og deres bærekraftige forretningsmodell

Aldri før har det vært like aktuelt å være mer miljøbevisst og ha bærekraft som forretningsmål som det er i dag. Stadig flere selskaper trer ut fra de tradisjonelle forretningsmodellene som ofte tar for seg en lineær økonomi med en “bruk og kast” holdning. IKEA er et av mange selskaper som har vært flinke til identifisere bærekraftige løsninger og tatt forretningsmodellinnovasjonen i betraktning ved å blant annet redusere sine negative fotavtrykk på miljøet og i samfunnet. Videre i innlegget skal vi se nærmere på hvilken forretningsmodell IKEA per i dag benytter og hvor på den “grønne strategitrappa” dem befinner seg.

Dagens forretningsmodell 
I andre del av kurset i digital markedsføring har Cecilie Stadue innledningsvis gått i dybden på hvilken betydning bærekraft har for miljøet vårt, men også hvilken påvirkningskraft store aktører har rundt denne tematikken. Det grunnleggende ved en forretningsmodell er å definere hvordan et selskap leverer verdi til sine kunder, får kunden til å betale for verdien og deretter omdanne det resterende av beløpet til overskudd. For å kunne realisere modellen vil det være svært lønnsomt å kartlegge sentrale elementer som markedssegment, verdiløftet, leveringsverdien og verdifangst. 

IKEA er i dag et av verdens største globale varemerke for hjemmeinnredning som tilbyr en rekke enkle og praktiske løsninger til en billig penge for mennesker over hele verden (IKEA.com, 2021). Deres visjon bygger på å skape en bedre hverdag for de mange menneskene, som inkluderer alle kunder, men også alle medarbeiderne. Andre ønsker som å ha en positiv innvirkning på verden og skape en mer bærekraftig virksomhet står også sentralt for IKEA (IKEA.com,2021). Sammen med visjonen har IKEA en forretningsidé om å  tilby et bredt sortiment av hjeminnredningsprodukter bestående av god kvalitet og som er bærekraftige til en rimelig pris slik at flest mulig får muligheten til å handle deres produkter.


Bilde av IKEA tatt fra Pexels

Når IKEA skal definere markedssegmentet som et av de sentrale elementene i en forretningsmodell, vil det være viktig å tenke på hvilket marked man skal rette seg mot. Her retter selskapet seg i hovedsak mot alle målgrupper enten om man er en enslig student som trenger nytt møblement til hybelen eller om man er en nybakt familie som trenger et nytt kjøkken til det nye huset – men til en rimelig pris slik at flest mulig kan ha tilgang til den samme muligheten til å handle de samme produktene. Verdiløftet som et annet element beskriver hva som gjør produktene og tjeneste deres unikt, slik at kunden heller ønsker å velge produktene deres overfor andre. Ved at IKEA har utarbeidet en forretningsidé om å tilby et bredt sortiment av hjeminnredningsprodukter bestående av god kvalitet og som er bærekraftige til en rimelig pris, vil dette også anses som deres verdiløfte. 


Videre vil elementer som leveringsverdi stå sentralt for om IKEA vil kunne klare å realisere verdiløftet til kunden gjennom sine produktet og tjeneser. Dette i form av hvilke ressurser, aktiviteter og samarbeidspartnere som må til for oppnå at du som kunde faktisk opplever verdien av det IKEA har å tilby. Det siste sentrale elementet  tar for seg verdifangst sier noe om hvordan IKEA som virksomhet skal kunne sikre sine inntekter av verdien de leverer (Tarjei Alvær Heggernes, 2020). En faktor som spiller en sentrale rolle her med tanke på at IKEA er et globalt varemerke er at de etablert lagre og større fabrikken rundt om i verden som på mange måter bidrar til en effektiv  forsyningskjede. Dette er med på at selskapet på kort tid har ressursene til å endre virksomheten etter kundens behov og tilpasse seg de ulike “trendene” innenfor hjemmet.


Bildet av strategi tatt fra Pexels

Grå vekst og grønn vekst? 
Sett i lys fra en forretningsmodellinnovasjon med et mer bærekraftig perspektiv har store aktører som IKEA åpnet opp for å eksperimentere og teste ut nye løsninger. Dette ved å opptre mer nysgjerrig og faktisk identifisere deres problemer når det kommer til samspillet mellom verdiskapning og ressursbruk. Stadig fler og fler bedrifter ønsker å unngå nettopp dette som vi kaller for “grå vekst” som baserer seg på at virksomheter øker sin verdiskapning på bekostning av miljøet grunnet økt produktivitet. Dermed for å kunne identifisere bedriften som “bærekraftig” er man nødt til å ha en grønn vekst som indikerer en verdiskapning som er mindre miljøbelastende og med en sirkulær økonomi. Med andre ord, handler det om å redusere ressursbruket og heller jobbe for å beholde de nåværende ressursene i verdikjedene.

På IKEA sine nettsiden belyser dem ulike delmål for hvordan bedriften skal bli mer bærekraftig da dette eksempelvis er at alt av plast innen 2030 skal være resirkulert eller fornybart, utslippsfri hjemlevering innen 2023 og redusert matsvinn på 42% innad alle IKEA forhandlere i Norge (IKEA.com, 2021). Selskapet har også lagt ved et vedlegg om deres bærekraftsstrategier dersom man ønsker å lese mer om dette. Men det som også fascinerer meg er at IKEA har som mål om å bytte ut de tradisjonelle svenske kjøttbollene med vegetarboller. Dette er noe som finner meg interessant og spennende å følge med på videre da disse kjøttbollene har vært IKEA´s image i mange mange år. Vil det skape reaksjoner hos enkelte som elsker disse kjøttfylte bollene?


Bilde av Ikea´s kjøttboller tatt fra IKEA

IKEA og den grønne strategitrappa
Avslutningsvis vil det være fint for både meg som kunde av IKEA, men også selskapet selv å vite hvor de står i forhold til den grønne strategitrappa. Dette for å luke ut noe vi kaller for “grønnvasking” som er et begrep som omfatter å fremheve  grønne initiativer som fremstiller selskapet som miljøvennlig enn det som faktisk er tilfellet. Metoden er utarbeidet  ved hjelp av sek trinn som skal hjelpe bedrifter med å gripe muligheter når kommer til å være mer bærekraftig innen sin virksomhet. Legger ved en fin illustrasjon av trappa:


Jeg har ikke tenkt til å gå så veldig i dybden på hvert enkelt trinn, men hvis du er nysgjerrig på hva trinnene innebærer, så får du en veldig fin innføring av foreleser Per Espen Stoknes ved Handelshøyskolen BI. Virksomheten IKEA har de siste årene jobbet mot ulike bærekraftige delmål  og tatt sin store makt i betraktning. Som utenforstående oppfattes virksomheten som svært bevisst på hvilke konsekvenser deres virksomhet har på miljøet, samtidig som de er opptatt av samfunnsansvaret som følger med. IKEA har også mål om å  gi gamle møbler nytt liv ved å gjenbruke det til nye produkter eller selge det som det er. På denne måten integrerer virksomheten begge stegene om det utvendige og husrengjøring. Steget om leverandørkrav er også et steg som er relativt integrert i bedriften ettersom at IKEA har såppas mye makt på markedet til at de omtrent kan skreddersy sin egen forsyningskjede. Med dette menes det at store aktører som IKEA har det priviligeret til velge ut leverandører og samarbeidspartnere som møter deres bærekraftige krav.

Referanseliste: 

 1. Heggernes, Tarjei Alvær. 2017. Digital forretningsforståelse: fra store data til små biter. 2. Utgave. Bergen: Fagbokforlaget
 2. Ikea.com, 2021. “ikea og bærekraft.” Lesedato: 17.02.2021
  https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/sustainable-everyday/ikea-og-baerekraft-pubfb915585
 3. Ikea.com, 2021. “kjøttboller med tilbehør.” Lesedato: 17.02.2021
  https://www.ikea.com/no/no/stores/restaurant/kjottboller-med-tilbehor-99-pub6c8c3c01
 4. Ikea.com, 2021. “Om oss.” Lesedato: 17.02.2021
  https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/about-us/
 5. Ikea.com,2021. “Visjon og forretningsidé.” Lesedato: 17.02.2021
  https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/about-us/visjon-og-forretningside-pub9cd02291
 6. Pexels.com, 2021. “butikk-blå-bygning-ikea.” Lesedato: 17.02.2021
  https://www.pexels.com/nb-no/bilde/butikk-bla-bygning-ikea-1797405/
 7. Pexels.com,2021. “Strategy.” Lesedato: 17.02.2021
  https://www.pexels.com/nb-no/bilde/samarbeid-kolleger-virksomhet-rom-3184292/

8. Videos.bi.no, 2020. “Bedriften & bærekraft.” Lesedato: 17.02.2021
https://videos.bi.no/secret/57459649/0445d3b02eff4317436134d82d2dcc69

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *