Innlegg

Viktigheten ved å stå frem som et godt eksempel

Store aktører som IKEA sitter på en enorm makt på markedet og med det kommer det et stort samfunns- og klimaansvar. Aldri før har fokuset på miljøavtrykk og det å opptre bærekraftig vært viktigere for bedriftenes omdømme slik som det er i dag. Videre i innlegget skal vi ta en nærmere titt på hvilken grad bærekraft er integrert i virksomheten til IKEA og hvordan de vil ligge an i forhold til sine bærekraftsmål innen 5-10 år. 

Mål som skal nås innen 2030
IKEA har de siste årene vist et stort engasjement gjennom ulike kanaler knyttet til miljøproblemet samfunnet vårt står overfor og på nettsiden deres tydeliggjøres det hvilke verdier og mål bedriften har satt seg når kommer til å opptre mer miljøvennlig. Ifølge nettsiden deres har bedriften belyst bærekraftsmål som skal realiseres innen 2030, der de blant annet har bestemt seg for å bli 100% sirkulære og klimapositive (IKEA.com, 2021). Dette inkluderer tiltak som skal bidra til at hele verdikjeden deres blir mer miljøvennlig, slik at man sørger for at den neste generasjonen får det samme utbytte av de ressursene vi har i dag. IKEA har slått seg fast ved at tematikken rundt plast stadig har blitt et større problem for klimaet og har derfor satt seg som mål om at all plast som brukes i produktene deres, skal være basert på fornybar eller resirkulert plast (IKEA.com, 2021).  Dem har også i nyere tid tatt steget videre ved å benytte seg av engangsplast i form av tallerkener, krus og sugerør  – så lenge engangsplasten blir kildesortert og håndtert på riktig måte. På denne måten dyrker bedriften nye løsninger og erstatter det som engang var med mere bærekraftige engangsprodukter (IKEA.com, 2021). Dette er kun noen få eksempler av mange mål IKEA har satt seg innen 2030 og ved å nå disse målene kan bedriften sikre seg at hele verdikjeden deres bidrar positivt til samfunnet. Dersom du lurer på hvilke bærekraftsmål de jobber mot, kan du ta en nærmere titt her og lese mer om IKEA og bærekraft.


Hva hvis vi skrur tiden frem til 2030?
Frem til nå har vi sett en stor fremgang når det kommer til å virkelig ta seg i nakken og ta samfunnsansvaret på alvor. IKEA som en av verdens største merkevare og virksomhet innen møbelkjeden har sammen med ansvaret også muligheten til å tre frem som gode eksempler når det kommer til positive endringer i samfunnet. Viktigheten bak det å luke bort grønnvasking og faktisk opptre troverdig overfor alle kjøpere og relasjoner knyttet til bedriften har stor betydning for IKEA´s omdømme. Begrepet bak grønnvasking var noe som fant meg interessant da vi fikk en innføring av bærekraftige forretningsmodeller av Per Espen Stoknes. Grønnvasking innebærer at bedrifter ofte har tendenser til å belyse det grønne initiativet som fremstiller bedriften som miljøvennlig enn det som faktisk er tilfellet. Men her er IKEA spesielt flinke da dem regelmessig kommuniserer og oppdaterer oss på hvordan de ligger an i forhold til sine mål. På denne måten skapes det et engasjement  mellom bedrift og kunde, noe som igjen fører til en sterkere relasjon til virksomhetens produkter og historie.

Dersom IKEA fortsetter å være like nysgjerrige og løsningsorienterte når det kommer til bærekraftige løsninger, ser det svært lovende ut for en fullstendig bærekraftig virksomhet i fremtiden. Viktigheten ved å stå frem som gode forbilder og identifisere fokusområder for å realisere sin visjon, er noe IKEA har vært flinke til frem til nå.Bilde av IKEA sine fokusområder innen 2030 tatt fra IKEA.no 
Referanseliste:

  1. IKEA.com, 2021. “Bærekraftstrategien vår for 2030.” Lesedato: 12.02.2021
    https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/sustainable-everyday/baerekraftsmalene-vare-pubb01a1de0
  2. IKEA.com, 2021. “IKEA og bærekraft.” Lesedato: 12.02.2021
    https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/sustainable-everyday/ikea-og-baerekraft-pubfb915585
  3. IKEA.com, 2021. “pdf.” Lesedato: 12.02.2021
    https://www.ikea.com/no/no/files/pdf/7d/31/7d31c12f/ikea-sustainability-strategy_people-planet-positive-1.pdf?fbclid=IwAR2YK4O8GUN5SFnVyX1V-Rmri4pWm6QIi54IUa_g9YQd6qOys-vT9eMQBd8

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *