Innlegg

Blokkjeder

Blokkjeder kan på mange måter ansees som en avansert ny teknologi og dermed vil det være enda viktigere for oss å forstå hva den gjør og hvilke betydning den har for ulike samfunn som er preget av korrupsjon og manglende tillit til organisasjoner. Videre i innlegget skal jeg ta for meg hvordan vi i Norge kan ta utnytte av blokkjeder og hvordan den knyttes opp mot krypto valutaen Bitcoin. Kommer den nye teknologien til å  øke den menneskelige tilliten vår?

Hva er blokkjeder?
Bakgrunnen for navnet “blokkjede” kommer  ifølge “Store norske leksikon” av at kjeden er satt sammen av transaksjoner i form av sammenhengende blokker. Begrepet kan også tolkes som blokker med lagrede informasjon/ data som er koblet sammen ved bruk av kryptografi. Bitcoin sammen med en rekke kryptovaluta benytter seg mest av blokkjeder. Teknologien har med hensikt å spore, registrere og synliggjøre alle digitale transaksjoner og fungerer dermed som en desentralisert og distribuert digital regnskapsbok (snl.no, 2020).

Bilde tatt fra Store norske leksikon av Harald Øverby

Hvordan fungerer det?
Som nevnt over består blokkjeder av blokker med informasjon og det vil alltid starte med en “foreldre blokk”, altså den blå blokken som illustrert på bildet over. Videre linkes det til nye blokker etterhvert som dataene lagres og samles til en ny blokk (snl.no, 2020). Av det faktum at alle blokkene referer til den forrige blokken vil man ved hjelp av en hakkeverdi som er en funksjon som returnerer en fast tallverdi føre til at man ikke klarer å regne seg tilbake fra tallverdien til inn-parameteren – som er en vilkårlig mengde data (snl.no, 2020). 

Dette også for å unngå videreformidling av informasjon gjennom flere mellomledd da alle i kjeden heller kan ha tilgang til all informasjon og opplysning ved eventuelle endringer. På denne måten etableres det en prosess uavhengig av den tredjeparten, noe som essensielt vil gi deg en bedre oversikt og kontroll over egne prosesser. Dette kan blant annet være alt fra banker til saksbehandlere og jurister etc.. 

Blokkjeder i Norge
Som et resultat av den nye teknologien hvor man kan utelate tredjeparter skal vi se litt nærmere på hvilke bruksområder blokkjeder funksjonelt ville hatt i Norge. Ifølge rapporten “Distribuert sannhet “ skrevet av Deloitte, belyses det en rekke aktuelle bruksområder for blokkjeder og teknologien forventes å påvirke næringsliv og offentlig sektor betraktelig de først kommende årene (Deloitte.com, 2021). 

Sykehusjournaler: 
Sykehusjournaler er per dags dato kun tilgjengelig for helsepersonellet og de som har tilgang til sykehusets systemer. Mange mener at denne informasjonen burde være tilgjengelig for pasienten selv og ved hjelp  av blokkjeder vil teknologien muliggjøre at denne informasjonen kan oppbevares på flere steder uten noen konsekvenser for de involverte partene. På den andre siden forenkler det prosessen for helsevesenet da man kan bringe med potensielle dokumentasjoner når nødvendig. 

Spore betalinger:
Som bruker av det offentlige systemet avhenger vi av at banker og bistandspengene brukes etter hensikten. I stedet for å sette av mye tid til å forsikre seg om at pengene brukes riktig kan man heller benytte seg av blokkjeder som bidrar til å gjøre det lettere å holde oversikt over hvor pengene havnet i det offentlige systemet. Av det faktum vil man kunne spare tid og penger. Videre i rapporten nevnes det at dersom alle offentlige penger ble gjort om til “NOK coin” altså en sporbar digital valuta, ville hatt teknologien til å fotfølge alle transaksjoner og aktivitet (Deloitte.com, 2021). 

-Melina Mathisen

Referanseliste:

  1. Deloitte.com, 2021. “Hva er blokkjeder og hva kan den brukes til?.” Lesedato: 29.01.2021
    https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

2. snl.no, 2020. “Blokkjede”. Lesedato: 29.01.2021
https://snl.no/blokkjede

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *