Innlegg

Er vi blitt mer trangsynte uten å merke det?

Et av mange problemer bak utviklingen av internett er knyttet til utviklingen av ekkokamre og filterbobler. Betydningen bak disse to begrepene er svært relevant for oss som brukere av internett og for å få en bredere forståelse av hvordan disse fenomenene oppstår, dens virkning og hvilke konsekvenser det kan ha for samfunnsutviklingen. 

Så, hva er egentlig ekkokammer og filterbobler? 
Begrepet bak fenomenet ekkokammer brukes under situasjoner når informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon innenfor et avgrenset system (ndla.no, 2017). Av det faktum vil det bli mindre plass til motstridende synspunkter og være vanskeligere å få inn faktabasert input. For å sette en konkret illustrasjon på hva dette egentlig betyr så kan du se for deg et helt tomt rom, hvor du deler dine ideer og oppfatninger, og det du får til gjengjeld er nøyaktig et ekko av det samme som du delte. Dermed blir dette fenomenet kalt “ekkokammer” da dette skyldes algoritmer. Som et hjelpende verktøy til denne utviklingen blir det forklart godt hva bakdelene med algoritmene fører til. Som 2measteffen belyser vil algoritmene fotfølger deg uansett, og dersom du liker en ting på internett eller på plattformer som Facebook eller Instagram vil man ofte oppleve at feeden din etter kort tid er fylt av tidligere relaterte søk. Dette vil dermed føre til at enkeltpersonen blir i stor grad eksponert for informasjon som bekrefter synet man allerede har og vil derfor ikke bli eksponert for andre synsvinkler og aktuelle nyheter. 


Bilde av Algoritmer tatt fra Pexels

På den andre siden har vi fenomenet om filterbobler som også er bidragsyter til ett av mange problemer innenfor utviklingen av internett. Filterboble er ifølge snl.no en systematisk, indivudelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på internett som kan føre til ensretting hos oss brukere. Med dette menes det at algoritmer igjen filtrer og sortrere informasjon og søk, basert på informasjon om selve brukeren – og deretter tilbyr tilpasset innhold som vi brukere åpenbart er interessert i. Dette vil på samme måte ligne ulempen ved utviklingen av ekkokammeret da vi som brukere av internett stadig får opp tilpasset innhold ved hjelp av algoritmer som i økende grad  bidrar  til mindre rom for andre  synspunkt. Dette resulterer i at vi gradvis blir kapslet mer inn i vår egen kulturelle og ideologiske boble (snl.no,2020). 

Legger ved en fin illustrasjonsvideo av hva ekkokammer og filterbobler er:

Video tatt fra Youtube

Hvilke konsekvenser vil det gi?
I boka “Nettverksøkonomi”skrevet av foreleser Arne Krokan, belyses det viktige poeng knyttet til hvilke konsekvenser denne utviklingen av fenomenene nevnt ovenfor har for samfunnsutviklingen vår. Det er ingen overraskelse at algoritmer står sentralt for både ekkokammer og filterbobler, som igjen aktivt benyttes av av flere plattformer. Det jeg fant interessant og veldig relevant var at dersom man har søkt og vist interesse for politiske spørsmål som muligens har en  konservativ vinkling av innholdet, vil det automatisk dukke opp flere lignende artikler og færre artikler med andre politiske synspunkter (Arne Krokan, 2013). Som et resultat av skjevfordeling av lagrede data fra tidligere søk, fører det til at søkemotoren ikke klarer å fatte mer rasjonelle beslutninger (Krokan, 2013, 91). Dermed vil dette i form av en konsekvens være med på å øke risikoen for “trangsynhet” og redusere evnen når det kommer til refleksjon. 

Dermed kan vi konkludere med at potensielle brukere av plattformer som for eksempel  Facebook og Google påvirker oss ubevisst via ekkokammeret og filterboblen. Med denne påvirkningen menes det at disse algoritmene styrer hva vi kommer til å snakke om og hva som er de viktige synspunktene i den politiske sammenhengen – Noe som er svært skremmende da vi plutselig ikke ser sammenhenger sett fra et større perspektiv og synet vårt på verden reduseres.

-Melina Mathisen

Referanseliste:

 1. https://www.krokan.com/arne/
 2. Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. 1.utg. Oslo: Cappelen Damm
 3. 2measteffen.weeby.com. “Ekkokammer og filterbobler.” Lesedato: 26.01.2021
  https://2measteffen.weebly.com/ekkokammer-og-filterbobler.html#
 4. Ndla.no 2017. “Over til personlige medier 2000-2020.” Lesedato: 26.01.2021
  https://ndla.no/nb/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573?filters=urn:filter:94dfe81f-9e11-45fc-ab5a-fba63784d48e
 5. Pexels.com. 2020. “Algoritmer.” Lesedato: 26.01.2021
  https://www.pexels.com/nb-no/bilde/soknad-applikasjon-app-teknologi-4164418/
 6. Snl.no 2020. “Filterboble.” Lesedato: 26.01.2021
  https://snl.no/filterboble
 7. Youtube.com. 2016. “Filter bubbles and echo chambers.” Lesedato: 26.01.2021
  https://www.youtube.com/watch?v=Zk1o2BpC79g&fbclid=IwAR0LjxmE8Ph32JIbrp25AWv-PEOzED7kbu3YiU32vyB-N6N3wS7jq2g16Jc

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *