Innlegg

Kunstig intelligens – smart eller skremmende?

Da var vi endelig i gang med forelesningene og det neste temaet ut, som jeg tenker er svært aktuelt og ikke minst gripende, er kunstig intelligens. Innledningsvis tar foreleser Arne Krokan for seg det mest grunnleggende om hva kunstig intelligens egentlig innebærer og hvilken betydning denne nye teknologien vil ha for oss i fremtiden. 

Hva er kunstig intelligens?
Omfanget rundt kunstig intelligens er et ganske så bredt begrep og innebærer alt fra maskinlæring i form av store datasett som skal trene maskinene til å memorere og segmentere også ved hjelp algoritmer, til å ta i bruk statiske analyser. På denne måten skal maskinene være i stand til å utføre diverse oppgaver og ta egne beslutninger. Ifølge psykolog Howard Gardner bygger kunstig intelligens på 8 ulike intelligenser, da disse er som følger; relasjoner, selvinnsikt, det kroppslige, det visuelle, det musikalske, det språklige, det logiske og det naturalistiske. Ved hjelp av disse elementene er teknologien i stand til å skape og utvikle en kunstig intelligens i form av maskiner. 

Foreleser Krokan trekker frem gode eksempler som viser til den enorme utviklingen hvor man tydelig kan se at maskinene overtar flere arbeidsoppgaver. Alt fra droner med egenskapen til å levere varer innen kort tidsrom til maskiner som inntar en del av operasjonssalen. Men det som kanskje var mest fascinerende var utviklingen av hundepoliti i robotform og hvilke egenskaper den har utviklet. Det ble belyst i forelesningen om en roboten fra  Boston Dynamics som under visse omstendigheter skal være i stand til å utføre arbeidsoppgaver som skal reduserer faren for menneskeliv. Robothunden er utviklet til å kommunisere  med andre aktuelle roboter, åpne dører og utgi seg på ujevnt terreng som f.eks. snø. Noe annet som også fanger min oppmerksomhet var roboter som er utviklet for å lage mat til deg på ditt eget kjøkken. Funksjonelt er det bare å gi en ordre om hva du ønsker deg til middag også utfører roboten arbeidsoppgavene, men det er ingen overraskelse at denne typen tjeneste ikke er så rimelig økonomisk sett.

Bilde av robothund tatt fra seattletimes

Er det smart eller skremmende?  
Artikkelen om “kunstig intelligens: Smart eller skremmende?” er publisert av www.teknologiradet.no og var noe jeg fant svært interessant som jeg ønsker å ta en nærmere titt på. Selve artikkelen tar for seg  muligheter, utfordringer ved kunstig intelligens og dens utvikling av datasystemer. 

Ved bruk av store datasystemer vil det medføre til forbedring av algoritmer og bedre maskinlæreteknikk. Dette fører til at utviklingen av teknologien bare fortsette i en stigende kurve og at den kunstige intelligensen på mange måter vil fortsette å gjøre livene våre enklere da maskinen er i stand til å løse komplekse oppgaver og ligner mer og mer på oss mennesker. Videre i artikkelen blir det belyst hvilke muligheter denne teknologien gir i form av smart forvaltning, som innebærer et datasystem som tar for seg diverse typer saksbehandlinger og gir umiddelbare svar på det man skulle lure. På den måten effektiviserer man arbeidsprosessen og kunder vil få den hjelpen de ønsker på kort tid. På den andre siden legges det frem muligheter om beslutningsstøtte for leger og pasienter. Her vil det på samme måte effektivisere prosessen der den kunstige intelligensen bidrar i krevende situasjoner. 

Videre ble det skrevet om “en lærer for en elev” som også var noe som fascinerte meg. Med dette menes det en form for undervisning med digitale intelligente læremidler som kan gi elever undervisningsmaterialet som skal være tilpasset til hver enkelt elev. Dette skal hensiktsmessig være med på å  utvikle og skape mestring hos elevene. Med et slik revolusjonerende tiltak vil læringsutbyttet få en betraktelig økning og det vil (forhåpentligvis) jevne ut de store forskjellene mellom hver enkelt. Men av det faktum vil det også medføre til en rekke utfordringer. 

Skjeve data er blant en av utfordringene da skjevhetene ofte har tendenser til oppstå i KI-systemene og er noe som kan medføre til forsterking av forskjellsbehandling. Dette kan eksempelvis bli gjort i form av vurderinger av jobbsøknader der den beste kandidaten blir valgt ut fra popularitet og med en slik skjevhet vil det medføre til stor usikkerhet da det i tillegg kan være vanskelig å oppdage. Andre utfordringer som forklaringsproblemer og hvem som står ansvarlig kan være vanskelig å holde oversikt over til enhver tid. I henhold til forklaringsproblemer kan det være krevende med kunstig intelligens og stor data som står ansvarlig for automatiske beslutninger som til tider ikke passer til den enkelte situasjon. I og med at KI stadig “pusher” grensen for hvilke oppgaver maskinen er i stand til å utføre, følger det med en rekke spørsmål knyttet til sikkerhet og ansvar. Hvem er ansvarlig? Et spørsmål som artikkelen belyser er dersom en maskin utfører oppgaver som en tidligere lege har gjor, trenger den da lignende kvalitetssikring? Denne tematikken anser jeg som svært relevant og viktig å ta stilling til nå som vi er blitt omringet av teknologien.

Bilde tatt fra Pexels

-Melina Mathisen

Referanser:
https://www.krokan.com/arne/

https://www.seattletimes.com/business/robotic-dogs-have-been-put-to-work-by-at-least-one-police-agency/

https://teknologiradet.no/kunstig-intelligens-smart-eller-skremmende/

Én kommentar

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *